'כבל אקספרס'
רכבל התחבורה הראשון בישראל!

הקרונית הבאה תגיע בעוד 15 שניות
 

הנסיעה ברכבלית - שאלות ותשובות
לכל שאלה, בקשה או הערה, מוזמנים ליצור איתנו קשר!


 
 

מהי הרכבלית?

מהן שעות הפעילות של הרכבלית?

מהו משך זמן הנסיעה ברכבלית מתחנה אחת לשנייה?

האם מותר לשאת מטען במהלך הנסיעה ברכבלית?

האם מותר לשאת נשק בעת הנסיעה ברכבלית?

כיצד משתלבת הרכבלית המערך התחברוה העירוני?

מהי עלות הנסיעה ברכבלית?

מהם תנאי הנסיעה ברכבלית?

למי מיועדת הרכבלית?

מהן התחנות בהן עוצרת הרכבלית?

האם גם בעלי חיים רשאים לנסוע ברכבלית?

האם יש מענה במקרים של אובדן או גניבת כרטיס?

הרכבלית מהווה חלק בלתי נפרד מהתחבורה הציבורית במטרופולין חיפה, המחברת בין מרכזית לב המפרץ, הטכניון והאוניברסיטה. הרכבלית מצטרפת לרשת התחבורה העירונית הענפה המשרתת את הציבור באזור.

ככלל, תפעל הרכבלית בשעות הפעילות של התחבורה הציבורית העירונית.

אורך תוואי הרכבלית הוא כ- 4.4 ק"מ. משך הנסיעה ממסוף התחבורה בלב המפרץ לטכניון הוא כ- 10 דקות. משך זמן הנסיעה ממסוף התחבורה בלב המפרץ לאוניברסיטה הוא כ- 19 דקות.
משך זמן הנסיעה מהטכניון לאוניברסיטה הוא כ-9 דקות

לא ניתן להכניס לקרונית מטען בגודל או בצורה או מסוג שיש בהם כדי לגרום הפרעה או נזק לנוסעים, אלא לפי היתר מאת הרשות.

לא ניתן לשאת בקרונית נשק טעון, אלא אם אותו אדם נמצא בתפקיד רשמי המחייב נשיאת נשק טעון. יש איסור מוחלט להכניס לקרונית חומרי נפץ, דלק או חומר מתלקח אחר.

הרכבלית מהווה חלק בלתי נפרד מהתחבורה הציבורית במטרופולין חיפה ובישראל, המחברת בין מרכזית לב המפרץ, הטכניון והאוניברסיטה. הרכבלית מצטרפת לרשת התחבורה העירונית הענפה המשרתת את הציבור באזור.

הרכבלית תשולב במערך התעריפים והכרטוס החכם הפועל במטרופולין חיפה, כך שכל נוסע אשר יש בידו הסדר נסיעה מסוג 'מנוי' לא יחויב בנפרד בגין הנסיעה ברכבלית. כמו כן תצטרף הרכבלית לכלל הסדרי הנסיעה הקיימים, כולם יטענו ויכובדו רק באמצעות כרטיס רב-קו.

אמצעי הכרטוס, הסדרי הנסיעה, ההסדרים וההנחות הייעודיות אשר נמכרים/מכובדים ומוחזקים בכל עת בעמדות הטעינה, יהיו כמפורט בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השרות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית), התשס"ג- 2003 , כפי שיעודכן ויהיה בתוקף מעת לעת (להלן: "צו הפיקוח") והם כוללים: כרטיס רגיל לנסיעה בודדת אחת, הנחה לאוכלוסיות ייחודיות, הסדרי נסיעה מסוג מנוי יומי תקופתי, כרטיסי מנוי ועוד.

בעת הכניסה לתחנה ורכישת כרטיס, מחויב הנוסע לציית להוראות 'כבל אקספרס' שאושרו על ידי הרשות ולהוראות עובדי השירות הדרושות לסדר ולבטיחות בנסיעה ובקרונית.

הרכבלית תשרת את באי המוסדות להשכלה גבוהה (סטודנטים, סגל, מבקרים) וכן את תושבי הסביבה הקרובה והרחוקה, אשר יבחרו להשתמש בשירותים כתחליף/בנוסף לנסיעה ברכב פרטי או באוטובוסים.

כיום פתוחות לציבור 3 מ תוך 6 תחנות, ביניהן:


תדירות הגעת קרוניות: מדי 15 שניות.

הכניסה והנסיעה לבעלי חיים בקרונית אסורה, אלא אם גודלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע או להחזיקם בידיו; ובלבד שכלבים המוסעים כאמור יישאו זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה ובעלי חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדה לנוסעים.
הנחיות אלו אינן חלות על הסעת כלב של עיוור המלווה את העיוור, אם הכלב קשור ברצועה.

האחריות על הכרטיס היא של הנוסע בלבד, אשר לא יפוצה במקרים של אובדן או גניבת כרטיס.

מהי הרכבלית?

הרכבלית מהווה חלק בלתי נפרד מהתחבורה הציבורית במטרופולין חיפה, המחברת בין מרכזית לב המפרץ, הטכניון והאוניברסיטה. הרכבלית מצטרפת לרשת התחבורה העירונית הענפה המשרתת את הציבור באזור.

מהן שעות הפעילות של הרכבלית?

ככלל, תפעל הרכבלית בשעות הפעילות של התחבורה הציבורית העירונית.

מהו משך זמן הנסיעה ברכבלית מתחנה אחת לשנייה?

אורך תוואי הרכבלית הוא כ- 4.4 ק"מ. משך הנסיעה ממסוף התחבורה בלב המפרץ לטכניון הוא כ- 10 דקות. משך זמן הנסיעה ממסוף התחבורה בלב המפרץ לאוניברסיטה הוא כ- 19 דקות.

האם מותר לשאת מטען במהלך הנסיעה ברכבלית?

לא ניתן להכניס לקרונית מטען בגודל או בצורה או מסוג שיש בהם כדי לגרום הפרעה או נזק לנוסעים, אלא לפי היתר מאת הרשות.

האם מותר לשאת נשק בעת הנסיעה ברכבלית?

לא ניתן לשאת בקרונית נשק טעון, אלא אם אותו אדם נמצא בתפקיד רשמי המחייב נשיאת נשק טעון. יש איסור מוחלט להכניס לקרונית חומרי נפץ, דלק או חומר מתלקח אחר.

כיצד משתלבת הרכבלית המערך התחברוה העירוני?

הרכבלית מהווה חלק בלתי נפרד מהתחבורה הציבורית במטרופולין חיפה, המחברת בין מרכזית לב המפרץ, הטכניון והאוניברסיטה. הרכבלית מצטרפת לרשת התחבורה העירונית הענפה המשרתת את הציבור באזור.

מהי עלות הנסיעה ברכבלית?

הרכבלית תשולב במערך התעריפים והכרטוס החכם הפועל במטרופולין חיפה, כך שכל נוסע אשר יש בידו הסדר נסיעה מסוג 'מנוי' לא יחויב בנפרד בגין הנסיעה ברכבלית. כמו כן תצטרף הרכבלית לכלל הסדרי הנסיעה הקיימים, כולם יטענו ויכובדו רק באמצעות כרטיס רב-קו.

אמצעי הכרטוס, הסדרי הנסיעה, ההסדרים וההנחות הייעודיות אשר נמכרים/מכובדים ומוחזקים בכל עת בעמדות הטעינה, יהיו כמפורט בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השרות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית), התשס"ג- 2003 , כפי שיעודכן ויהיה בתוקף מעת לעת (להלן: "צו הפיקוח") והם כוללים: כרטיס רגיל לנסיעה בודדת אחת, הנחה לאוכלוסיות ייחודיות, הסדרי נסיעה מסוג מנוי יומי תקופתי, כרטיסי מנוי ועוד.

מהם תנאי הנסיעה ברכבלית?

בעת הכניסה לתחנה ורכישת כרטיס, מחויב הנוסע לציית להוראות 'כבל אקספרס' שאושרו על ידי הרשות ולהוראות עובדי השירות הדרושות לסדר ולבטיחות בנסיעה ובקרונית.

למי מיועדת הרכבלית?

הרכבלית תשרת את באי המוסדות להשכלה גבוהה (סטודנטים, סגל, מבקרים) וכן את תושבי הסביבה הקרובה והרחוקה, אשר יבחרו להשתמש בשירותים בתחליף לנסיעה ברכב פרטי או באוטובוסים.

מהן התחנות בהן עוצרת הרכבלית?

כיום פתוחות לציבור 3 מ תוך 6 תחנות, ביניהן:


תדירות הגעת קרוניות: מדי 15 שניות.

האם גם בעלי חיים רשאים לנסוע ברכבלית?

הכניסה והנסיעה לבעלי חיים בקרונית אסורה, אלא אם גודלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע או להחזיקם בידיו; ובלבד שכלבים המוסעים כאמור יישאו זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה ובעלי חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדה לנוסעים.
הנחיות אלו אינן חלות על הסעת כלב של עיוור המלווה את העיוור, אם הכלב קשור ברצועה.

האם יש מענה במקרים של אבודן או גניבת כרטיס?

האחריות על הכרטיס היא של הנוסע בלבד, אשר לא יפוצה במקרים של אובדן או גניבת כרטיס.