'כבל אקספרס'
רכבלית התחבורה הציבורית הראשון בישראל!

הקרונית הבאה תגיע בעוד 15 שניות
 

תנאי הנסיעה ברכבלית
'כבל אקספרס' - רכבלית התחבורה הציבורית הראשון בישראל!


 
 
 • קיבולת קרונית: עד 10 נוסעים בקרונית – 8 בישיבה ו-2 בעמידה.
 • הנוסע יציית להוראות נציגי החברה המפעילה שמטרתן לשמור על הסדר והבטיחות בתחנות ובקרוניות.
 • לא ינסה הנוסע לפתוח את דלתות הקרונית - ככלל הדלתות נפתחות אוטומטית.
 • לא יוציא הנוסע כל חלק של גופו מבעד לחלון הקרונית בכל זמן.
 • לא יפעל נוסע בצורה העשויה לגרום נזק או אי-נוחות בלתי-סבירה לכל נוסע אחר.
 • תימנע כניסתו של כל נוסע לקרונית  –

שלבושו עשוי לזהם או להשחית את בגדי הנוסעים האחרים או את ריפודי הקרונית, ובפרט כשבגדיו מלוכלכים בצבעים, בשמנים או בפיח;

  • שאין לבוש לגופו;
  • שהוא במצב של שכרות;
  • שהוא מעשן או מחזיק אמצעי עישון דולק;
  • שהוא נועל לרגליו מיתקן המשמש להחלקה או לגלישה.
 • הכללים להלן יחולו על התנהגותם של הנוסעים טרם, במהלך או לאחר הנסיעה:   
  • על הנוסעים להתנהג באופן אשר לא יסכן את בטיחותם של עובדי החברה המפעילה ושל הנוסעים האחרים ולא ישבש את הסדר והפעילות התקינה של מתקני הרכבל.
  • העלייה לרכבל והירידה ממנו מותרת במקומות המיועדים לכך בלבד ברציפי התחנות.
  • חל איסור על קפיצה, טלטול ועישון במהלך הנסיעה ובעת שהייה ברחבי התחנות.
  • במקרה של עצירת הרכבל במהלך הנסיעה מתבקשים הנוסעים להישאר רגועים ולהמתין להוראותיהם של עובדי החברה המפעילה את הרכבל.
  • חל איסור על הוצאתם של חפצים מחוץ לגוף הקרונית או השלכתם החוצה במהלך הנסיעה.

בעלי חיים:

  • לא ירשו עובדי החברה המפעילה או נאמן הביטחון להכניס לקרונית בעלי-חיים, אלא אם גדלם מאפשר להניחם על ברכי הנוסע או להחזיקם בידיו; ובלבד שכלבים המוסעים כאמור ישאו זמם על פיהם ויהיו קשורים ברצועה ובעלי חיים אחרים יהיו מצויים בתוך תיבה או סל באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדה לנוסעים.
  • הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על הסעת כלב של עיוור המלווה את העיוור, אם הכלב קשור ברצועה.

הכנסת מטען:

 • לא יכניס הנוסע לקרונית דברים או מטען בגודל או בצורה או מסוג שיש בהם כדי לגרום הפרעה או נזק לנוסעים אחרים.×

נתיבי תחבורה חדשים - מתקדמים נוחים וזמינים מדי 15 שניות
נסיעה נעימה ובטוחה. הזמינות הטובה משתלבת היטב עם הנוף והחדשנות שמציע המיזם החדש של כבל אקספרס
יתרונות נוספים בנוסף לחדשנות, מקצועיות, אמינות, שירותיות ונגישות שמציעה החברה